Badania napełnień w autobusach aglomeracyjnych komunikacji miejskiej w Krakowie
Witamy na stronie, na której możesz dokonać zapisu na przeprowadzenie badań liczby pasażerów na liniach Aglomeracyjnych KMK i badań struktury biletowej, które realizowane będą w dniach 11 – 25 października 2018 roku (wtorki, środy, czwartki). W dalszej części uzyskasz pełne informacje na temat projektu, poznasz zasady prowadzenia pomiaru liczby pasażerów oraz badań struktury biletowej, a także przejdziesz szczegółowe szkolenie.

Aby dokonać zapisu na badania podaj swoje dane osobowe, niezbędne do przygotowania umowy cywilno-prawnej, oraz wybierz dni i godziny pracy, w których będziesz mógł z nami współpracować.

Wszelkie informacje możesz uzyskać telefonicznie kontaktując się z koordynatorem pomiarów pod numerem telefonu: 730 638 839.

Od 9 października (wtorek) będzie uruchomione biuro, w którym będą odbywać się wszelkie formalności związane z przeprowadzaniem badań na liniach aglomeracyjnych. Informacje o lokalizacji i godzinach otwarcia biura zostaną przekazane zainteresowanym osobom, po zarejestrowaniu się w systemie.


Zaloguj się lub zarejestruj się w naszym systemie:

O projekcie

Na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska firma International Management Services Sp. z o.o. będzie przeprowadzać pomiary liczby pasażerów we wszystkich autobusach komunikacji miejskiej kursujących na terenie aglomeracji krakowskiej oraz badania dotyczące struktury biletowej wśród osób korzystających z autobusów na terenie aglomeracji. Pomiary przeprowadzane będą w okresie 11 – 25 października we wtorki, środy i czwartki.

O pracy

Każda osoba realizująca pomiar napełnienia pojazdów komunikacji miejskiej zostanie przeszkolona z zasad opracowania raportu z pomiaru, wyposażona zostanie w identyfikator oraz teczkę pomiarową.

Teczka pomiarowa zawierać będzie właściwe arkusze pomiarowe, na których należy zapisywać wyniki pomiarów, arkusze rezerwowe, instrukcję wykonywania pomiaru oraz identyfikator. W arkuszach pomiarowych, w sposób tabelaryczny zawarte będą informacje na temat badanej linii tj. numer linii komunikacyjnej, numer brygady oraz wykaz przystanków, na których zatrzymuje się dana linia. Zadaniem obserwatora będzie uzupełnienie arkusza pomiarowego o datę, godziny rozpoczęcia poszczególnych kursów oraz numer boczny pojazdu. Następnie na każdym przystanku należy notować liczbę osób wsiadających i wysiadających z pojazdu, rzeczywistą godzinę odjazdu autobusu oraz liczbę pasażerów pozostających w pojeździe. Po zakończeniu pomiaru obowiązkiem obserwatora będzie przyniesienie raportu z badań do biura IMS, do najbliższego piątku następującego po realizacji badania.

Poza pomiarami liczby pasażerów można także zapisać się na badania struktury biletowej wśród pasażerów korzystających z autobusów kursujących po terenie aglomeracji. Praca ta polega na wykonywaniu wywiadów z pasażerami w celu określenia z jakiego biletu korzystają i odnotowanie na karcie pomiarowej.

Zapisu na pomiar można dokonać:

  • poprzez stronę internetową: www.pomiarywtransporcie.pl,
  • pod numerem telefonu: 730 638 839.

Wynagrodzenie

Za wykonaną pracę każda osoba dostanie wynagrodzenie, które zostanie naliczone na podstawie opracowanych przez nią raportów z przeprowadzonego badania według interwałów godzinowych (co będzie odpowiadało łącznej liczbie przepracowanych godzin, we wszystkich dniach pomiarowych, w których realizowała badania napełnień pojazdów).

  • 1 raport godzinowy – 17,00 zł brutto.

Wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu pomiarów, do 30 dni od podpisania protokołu odbioru raportów z badań (arkuszy pomiarowych) ze wszystkich pomiarów, w których osoba realizująca badania brała udział.


Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest International Management Services Sp. z o.o. z siedzibą: 31-104 Kraków ul. Felicjanek 4/10, nr KRS 0000130175, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł, NIP: 677-222-01-351, REGON: 356576879 (dalej zwana również „IMS”).

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a IMS, marketingu bezpośredniego produktów lub usług IMS, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub c) lub e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy IMS. Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane przez okres 10 lat lub do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych IMS na adres mailowy: office@ims.biz.pl.

 Biuro: ul. Krzywda 12A, Kraków - pokój 10, II piętro

Via Vistula

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza,
że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.